Gestió decerca constant per acostar el producte a la demanda, per tal de satisfer atotes les parts.

 • Compravenda de tot tipus de propietats immobiliàries.
 • Comercialització i busqueda de compradors per a les propietats, i comercialització a traves de la web pròpia, portals immobiliaris i xarxes socials.
 • Assesorament per a la millor opció per al client
 • Gestió de tota la burocràcia administrativa i de gestió, així com l’assesorament fiscal recolçat pel departament fiscal.
 • Recerca de producte a traves de la demanda del client
 • Suporttècnic i legal en tot el procés de compravenda.
 • Assesorament i valoració del producte en la primera visita.

Valoració d'immobles

 • Vivendes, pisos i cases
 • Solars i Terrenys
 • Finques Rústiques
 • Promocions i Autopromocions
 • Locals comercials
 • Naus industrials
 • Immobles singulars

Informes immobiliaris

 • Informes de mercat de bens immobles per la determinació del valor d’unimmoble a efectes personals.
 • Informes de mercat per la determinació del valor d’unimmoble a efectes comptables
 • Informes de tasció pericials en procesos judicials
 • Diferentes sistemes per al calcul del valor, per comparativa de mercat o per valor residual

Assesorament

 • Assesorament en la compra venda d’immobles
 • Assesorament Fiscal-comptable
 • Assesorament Laboral
 • Assesorament financer
 • Assesorament tècnic
 • Assesorament en assegurances.


Gestió referent a la propietat vertical

 • Administració de la propietat en representació dels propietaris
 • Vetlla per l’ocupació al 100% dels llogaters
 • Cobrament de rebuts
 • Comptabilitat homologable per poder presentar liquidacions a l’Administració
 • Seguiment i cobrament de morosos
 • Tramitació de totes les necessitats administratives
 • Possibilitat d’oferir qualsevol servei independent: advocat, arquitecte, fiscalitat, etc.
 • Servei de gestió bancària: rebuts, liquidacions, assentaments, etc.
 • Solució d’incidències (elements malmesos per l’ús)
 • Assessorament constant dels canvis legislatius i orientació dels millors professionals
 • Servei de custòdia de correu i de claus

Gestió referent a la propietat horitzontal

 • Assistència davant els problemes comunitaris>
 • Redacció d’actes
 • Proveïment d’una sala de reunions
 • Relació periòdica amb veïns i presidents
 • Comptabilitat, previsions de despeses i seguiment pressupostari
 • Possibilitat d’oferir qualsevol servei independent: advocat, arquitecte, fiscalitat, etc.
 • Vetlla per la bona convivència entre veïns
 • Relació constant amb els propietaris per solucionar les incidències que sorgeixin
 • Petició de pressupostos per a les possibles millores del patrimoni
 • Control i vetlla pel compliment dels estatuts per part dels copropietaris i usuaris de les diferents unitats immobiliàries
 • Lliurament de les convocatòries de la junta en sessions ordinàries i extraordinàries
 • Assistència a les reunions ordinàries de la junta, en horari d’oficina i d’inici entre les 9.00 i les 19.00 hores
 • Realització i presentació d’un tancament anual on es reflecteixin les despeses comunitàries amb la confecció del balanç de la comunitat, així com un pressupost per a l’exercici de l’any vinent
 • Realització de les trameses de cobrament
 • Control dels comptes amb seguiment de conformitats bancàries
 • Gestió dels morosos de la comunitat
 • Pagament d’impostos i tributs